ขออภัยในความสะดวก

 

จาก โพสต์แรก Posted on โดย ปุถุชน | ถึงโพสต์ปัจจุบัน Posted on โดย ปุถุชน | ตัวเลขจำนวนผู้เข้ามาเยือนบล็อกสาธารณรัฐกวีนิพนธ์ครบหมื่น ๑๐,๐๐๐ แล้วในวันนี้ อันที่จริงบล็อก https://putushon.wordpress.com ผมสมัครใช้บริการเมื่อปลายปี ค.ศ. ๒๐๐๖ หลังจากปิดกิจการลงชั่วคราวของบล็อก http://putushon.blogspot.com อันเป็นบล็อกที่ผมสมัครใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๒  งานเขียนของผมจำนวนหนึ่งยังคงเก็บไว้ในบล็อกจุด แต่ไม่ได้ทำการเผยแพร่

 

หลังจากที่ผมได้รับการติดต่อประสานจากโครงการวรรณกรรมเอเชียตะวันออก  เพื่อรวมเล่มงานเขียนแอนโทโลจี้กับนักเขียนภูมิภาคนี้ ทางโครงการแนบมาว่าหากมีบล็อกหรือเว็บไซต์ให้จัดส่งไปด้วย ดังนั้นแล้ว จึงเป็นเหตุให้ผมต้องปัดฝุ่นบล็อกแห่งนี้ที่เคยสมัครไว้ และตัดสินใจใช้บล็อกเวิร์ดเพรสเป็นบล็อกอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายนักเขียนในต่างแดน ผมจึงจำเป็นต้องมีบล็อกเป็นภาษาอังกฤษจึงได้เปิดThe Republic of Poetry ภาคภาษาอังกฤษขึ้นมา

 

นับจากโพสต์แรก ๒๖ พย ๕๐ ถึง ๑๒ กพ ๕๑  เท่ากับ  ๒ เดือน กับ ๑๗ วัน จำนวน ผู้เข้าชม ๑๐,๐๐๐แม้จำนวนผู้ชมไม่ใช่สาระสำคัญ แต่ผมอยากขอบคุณทุกท่านที่มาเยือน มาอ่าน มาแสดงความคิดเห็นและ ผมต้องขออภัยยิ่งที่บางครั้งไม่ได้ตอบโต้ข้อความ แต่ผมก็ได้ทำหน้าที่ของผมเสมอต้นเสมอปลายในการนำเสนอบทกวีให้ท่านผู้มาเยือนได้อ่าน และจะทำต่อไป…

ด้วยความขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งยวด

ปุถุชน(ซะการีย์ยา อมตยา )

รักษาการประธานาธิบดีสาธารณรัฐกวีนิพนธ์

โฆษณา