บทเพลงแห่งการปลดปล่อย

artwork by popartuk.com

บทเพลงแห่งการปลดปล่อย

โจรสลัดชรา  ใช่แล้ว พวกมันปล้นข้ามา
แล้วขายข้าให้แก่พ่อค้าเรือเดินสมุทร
ไม่นานหลังจากพวกมันฉุดข้าขึ้นมา
จากหลุมคอกลึกสุด
ทว่ามือของข้ากลับกลายแกร่งกล้า
ด้วยหัตถ์แห่งพระผู้ทรงฤทธานุภาพ
เราจึ่งส่งผ่านถึงคนรุ่นนี้
อย่างผู้มีชัยชนะ
แล้วเธอจะไม่ช่วยกันขับขาน
บทเพลงแห่งอิสรภาพกันดอกฤๅ
เพราะประดาทั้งหลายเท่าที่ข้าเคยมี
เพียง-บทเพลงแห่งการปลดปล่อย
บทเพลงแห่งการปลดปล่อย
เธอจงปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสทางจิตใจ
ไม่มีใครนอกจากตัวเราเองที่จักปลดเปลื้องจิตใจเราได้
อย่าได้หวาดหวั่นต่อพลานุภาพแห่งปรมาณูเลย
เพราะหามีผู้ใดจากพวกมันหยุดยั้งกาลเวลาลงได้
แล้วพวกมันจะเข่นฆ่าเหล่าศาสดาของเราอีกนานแค่ไหน
ขณะที่เราได้แต่ยืนมองดูอยู่ข้างข้าง  โอว์
บางคนกล่าวว่ามันเป็นเพียงตอนหนึ่งเท่านั้น
เราจักต้องช่วยกันเติมเต็มพระคัมภีร์ให้สมบูรณ์

ซะการีย์ยา อมตยา แปล
จาก
Redemption song ของ Bob Marley

โฆษณา

Across The Universe

ชีวิตของจินตนาการ, หนึ่งท่วงทำนองเพลง

Gu Cheng and his beloved

 

กู้เฉิง (Gu Cheng ๑๙๕๖๑๙๙๓) กวีจีนร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งและเป็นหนึ่งในกวีกลุ่มกวีสลัวเลือน กู้ก้งผู้บิดาเป็นกวีนักการทหาร ด้วยอยู่ท่ามกลางยุคการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ทำให้กวีนิพนธ์ ดวงตาแห่งความมืดผลงานรวมเล่มเล่มแรกตีพิมพ์ก็ล่วงเข้าปี ค..๑๙๘๖ นับตั้งแต่กลางทศวรรษ๑๙๘๐ งานเขียนของเขามีลักษณะการทดลองมากขึ้นและพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ท่วงทำนองเสนาะอันเป็นที่นิยมกันในกวีนิพนธ์จีน รวมทั้งการใช้องค์ประกอบอุปมาอุปมัยเชิงซ้อนแบบในยุคแรกของตน

บทกวีของกู้เฉิงเป็นที่ดึงดูดและชวนหลงใหลจากผู้อ่านทั่วโลก นักวิจารณ์เรียกเขาว่าเป็นผู้มาแจ้งแห่งความทุกข์ยาก และสำหรับชนร่วมรุ่นยุคปฏิวัติวัฒนธรรมบทกวีของเขาได้ถูกวางไว้ในใจ

ชีวิตบั้นปลายของกู้เฉิงอยู่บนเกาะ Waiheke Island ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Auckland

เดือนตุลาคม ค..๑๙๙๓ กู้เฉิงกระทำอัตวิบาตกรรมด้วยการแขวนคอกับต้นไม้ขณะอายุ ๓๗ ปี ก่อนการปลงชีพตัวเองเขาได้ใช้ขวานฟันศีรษะภรรยา ซึ่งเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล

จากคอลัมน์  บุรุษไปรษณีย์ของกวีหนุ่ม โดย ซะการีย์ยา อมตยา ปาจารยสาร ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๔ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑