ฉันวางหนังสือ

bookshelf.jpg

Photo by design-milk.com

The tree of knowledge ต้นไม้แห่งความรู้ ชั้นวางหนังสือออกแบบ โดย  Matteo Casarosa  ดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน

bookshelf2.jpg

                                        Artwork by treehugger.com

ฉันวางหนังสือ

บนชั้นวางหนังสือ

หนังสือถูกฉันวาง

บนชั้นวางหนังสือ

ฉันอยู่บนชั้นวาง

ซะการีย์ยา อมตยา

โฆษณา